تجهیزات پزشکی

آقای محمدرضا کیانی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

شرح وظایف

نظارت بر عملکرد سیستم ارتباط رادیویی اورژانس

بازدید ماهیانه از کلیه تجهیزات مربوط به سیستم ارتباط بی سیمی مرکز و پایگاهها

تهیه شناسنامه جامع از کلیه تجهیزات رادیویی پایگاهها و تلاش در رفع نواقص ایجاد شده

تهیه شناسنامه جامع از تجهیزات پزشکی موجود در مرکز به همراه اطلاعات لازم در زمینه نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل های آموزشی در خصوص نحوه عملکرد و کار با تجهیزات پزشکی موجود با همکاری اداره آموزش

رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه بربنامه های کنترل و تعمیرات بصورت دوره ای برای هر یک از تجهیزات پزشکی

بررسی، انجام تحقیقات نظری، و عملی برای ارائه پیشنهاد لازم جهت خرید و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز

نظارت بر تهیه قطعات یدکی مربوط به تجهیزات پزشکی و نصب آنها

نظارت بر تجهیزات پزشکی موجود در آمبولانس ها، پایگاه ها و انبار مرکز

نظارت و تنظیم درخواست های تامین و تعمیر تجهیزات پزشکی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد و آخرین وضعیت تجهیزات پزشکی مرکز

پیگیری و پاسخگویی به نقایص تجهیزات پزشکی بر اساس بازدید های نظارتی اداره کنترل و بهبود کیفیت مرکز


واحدها

محتوای مرتبط